Privacyverklaring

Praktijk ´Verlies in Balans´ heeft passende maatregelen genomen om het bezoek aan en het gebruik van haar website te beveiligen. Marlène Jansen is als eigenaar van deze praktijk, als enige verantwoordelijk voor de verwerking en omgang van uw persoonsgegevens.

Voor een goede begeleiding is het noodzakelijk, maar ook mijn wettige plicht (WGBO) om een dossier van u aan te leggen. Dit dossier betreft notities over de intake en de vervolggesprekken die we hebben. Dit alles om een goed beeld van uw gezondheidssituatie te krijgen en om een goede begeleiding te kunnen bieden en te bewaken. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de begeleiding noodzakelijk zijn en gegevens die ik (uitsluitend na uw expliciete schriftelijke toestemming), heb opgevraagd bij andere zorgverleners, zoals bijvoorbeeld uw huisarts of psycholoog.

Ik heb de wettelijke plicht dat ik zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens. Tevens draag ik de zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Als uw begeleider ben ik de enige die inzage heeft in uw gegevens. Persoonsgegevens worden aangepast indien ze onjuist, onvolledig of gewijzigd zijn. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Volgens de wet WGBO dien ik uw gegevens 15 jaar te bewaren. De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doeleinden gebruikt worden;

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen in overleg en met uw schriftelijke toestemming.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing (supervisie/intervisie).

Een deel van de gegevens wordt gebruikt voor de financiële administratie en het opstellen van de factuur;

 • NAW-gegevens (Naam, Adres, Woonplaats)
 • Geboortedatum
 • Verzekeringsnummer verzekerde (indien verzekering vergoedt)
 • Datum begeleiding
 • Omschrijving begeleiding; intake of consult rouwbegeleiding
 • Kosten van de begeleiding

Via het contactformulier van de website verzamel ik de volgende gegevens van u;

 • Uw naam
 • Uw e-mailadres
 • Het onderwerp waarover u mij wilt spreken
 • Indien u dat hebt ingevuld; een korte beschrijving van uw vraag of opmerking

De gegevens die ik via het contactformulier ontvang, gebruik ik om contact met u op te kunnen nemen voor het maken van een eerste afspraak, of voor een andere activiteit waar u belangstelling voor heeft. Indien er geen rouwbegeleidingstraject volgt, zal ik deze gegevens uiterlijk binnen 4 weken na ons laatste contact uit mijn mailbox verwijderen. Indien de gegevens nodig zijn voor een andere activiteit die ik aanbied vanuit mijn praktijk, zal ik de gegevens verwijderen binnen 4 weken nadat betreffende activiteit is afgerond.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 30 juli 2018 te Schalkhaar.

Marlène Jansen

Mail: marlene@verliesinbalans.nl
Tel: 06 12174035