Over mij

Mijn naam is Marlène Jansen. Ik ben woonachtig in Schalkhaar, getrouwd en ik heb 3 zoons.
Sinds begin jaren '90 ben ik werkzaam in zowel de terminale thuiszorg als in het hospice. De ontmoeting en begeleiding van mensen in deze levensfase, is elke keer weer bijzonder.
Ik heb meerdere verliezen in mijn eigen omgeving meegemaakt. Het raakte me hoe ik hier zelf, maar ook hoe anderen hiermee omgingen. Contacten werden intensiever, of verminderden juist. Wát een impact kan een verlies op je leven hebben! Mede om die reden ben ik me meer gaan verdiepen in de theoretische achtergronden van verlies en rouw. In 2016 ben ik de opleiding voor verlies- en rouwbegeleiding gaan volgen.

Verlies in Balans
Ik wil mensen ondersteunen in hun rouwproces, waardoor ze op eigen kracht verder kunnen in het leven. Ik ben empathisch, geef ruimte en aandacht aan mensen. Ik vind het belangrijk dat mensen zich vertrouwt en veilig voelen bij mij. Samen gaan we bekijken wat er nodig is om meer balans in zijn/haar leven te krijgen.

Kwaliteit
Ik ben geregistreerd bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) en bij het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). Beide instanties stellen kwaliteitseisen aan de aangesloten praktijken en er is een klacht- en tuchtrechtregeling. Ik voldoe aan de eisen van de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg). Ook hanteer ik de Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling.
Ik volg scholingen, symposia en lees vakliteratuur. Tevens neem ik deel aan een intervisiegroep, mede om mezelf scherp te houden.

Nevenactiviteiten
Ik ben mede organisator van de herdenkingsbijeenkomst 'Wereldlichtjesdag Deventer'. Dit is jaarlijks elke tweede zondag in december in het Worpplantsoen. Een waardevol moment om stil te staan bij alle kinderen die overleden zijn, jong of oud.

Ik verzorg de nazorg voor Uitvaartzorg Deventer

 


 

Ervaringen

Ria (rouwwandeling)
'Toen ik  een stukje las over de rouwwandelingen, heb ik me hier gelijk voor opgegeven. Ik heb nl. eerder ervaren hoe goed het is om contact te hebben met lotgenoten.
Het is fijn om al wandelend te horen hoe lotgenoten met bepaalde situaties omgaan, de herkenning ervan.... We lachen, huilen en zijn soms ook boos, alles mag!  Marlène begeleidt deze wandelingen heel goed. Ze is rustig, geeft iedereen persoonlijke aandacht en heeft goed in de gaten waar een ieder op dat moment mee bezig is. De gesprekken (ook bij de koffie) over het thema vind ik heel zinvol, het geeft me meer inzicht in wat er allemaal met me gebeurt. Tevens geeft ze elke keer een attentie mee, passend bij dat thema, ik vind dat een heel mooi gebaar. Door de wandelingen leer ik anders om te gaan met mijn verdriet.'

Mw. K.
'Ik heb met Marlène goed over mijn naderend sterven kunnen praten. Het liefst wilde ik euthanasie, maar ik had ook nog zoveel vragen. Vragen over het leven en over de euthanasie zelf. Tevens wilde ik mijn kinderen niet langer tot ‘last’ zijn. Op advies van Marlène heb ik  met hen hierover gesproken en toen bleek dat ze het alleen maar fijn vonden als ze wat voor me konden doen!  Ze heeft mij en mijn kinderen op een persoonlijke manier naar de dood toe begeleidt. Marlène voelde me goed aan, was rustig aanwezig en heeft kennis van zaken.'

Nanne (rouwwandeling)
'Ik ervaar de wandelingen als heel positief. We wandelen steeds in een mooie bosrijke omgeving. Zolang we kunnen praten en luisteren is het voor mij goed. De gedichten die Marlène voordraagt tijdens de wandeling komen binnen! Ze stuurt ze achteraf toe, heel fijn om nog na te kunnen lezen.
Het napraten over het thema en ervaringen uitwisselen tijdens de koffie vind ik erg prettig.'